ЈКП Стандард Врбас

ОДЛУКЕ

Folder ОДЛУКЕ

Toggle Наслов Датум Download
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 2023/2024. године бр. 08-2739 Download (pdf, 1.83 MB)
pdf Обавештење о праву на вансудско решавање спорова Download (pdf, 275 KB)
pdf Решење о именовању комисије за рекламације Download (pdf, 232 KB)
pdf Закључак о објављивању општег акта - Правилник о поступку решавања рекламација Download (pdf, 164 KB)
pdf Решење о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за грејну сезону 2022/2023 године Download (pdf, 825 KB)
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 22-23 Download (pdf, 1.72 MB)
pdf Решење о именовању комисије за рекламације бр. 04-1518 од 22.03.2022 Download (pdf, 236 KB)
pdf Решење о оснивању саведотавног тела бр. 04-1517од 22.03.2022 Download (pdf, 200 KB)
pdf Решење о именовању комисије за рекламације бр. 04-4150 од 01.11.2021 Download (pdf, 269 KB)
pdf Решење о оснивању саведотавног тела бр. 04-3290 од 27.08.2020 Download (pdf, 191 KB)
pdf Решење о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за грејну сезону 2021/2022 године Download (pdf, 692 KB)
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 2021/2022. године Download (pdf, 1.39 MB)
pdf Одлука о закључивању споразума за исплату дуга Download (pdf, 261 KB)
pdf Одлука о измени Одлуке о распореду радног времена бр. 04-3178 од 20.08.2020. Download (pdf, 198 KB)
pdf Одлука за плаћање варијабилног за грејну сезону 2020-2021 Download (pdf, 343 KB)
pdf Одлука о закључивању споразума за исплату дуга Download (pdf, 320 KB)
pdf Одлука о закључивању споразума за исплату дуга Download (pdf, 241 KB)
pdf Одлука о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Решење о сагласности Download (pdf, 1.37 MB)
pdf Решење о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за грејну сезону 2020/2021 године Download (pdf, 802 KB)
pdf Одлука о пружању грејних услуга за грејну сезону 2020/2021 године Download (pdf, 1.29 MB)
pdf Сагласност на одлуку о ценама Download (pdf, 770 KB)
pdf Одлука за плаћање варијабилног дела за грејну сезону 2019-2020 Download (pdf, 319 KB)
pdf Одлука о пружању грејних услуга за 2019-2020 Download (pdf, 1.05 MB)
pdf Сагласност на одлука о ценама Download (pdf, 535 KB)
pdf Одлука о плаћању варијабилног дела за грејну сезону 2018-2019 Download (pdf, 193 KB)
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас

Укупно (naslovna)

722