ЈКП Стандард Врбас

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Toggle Наслов Датум Download
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом бр. 3 Download (pdf, 10.80 MB)
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом бр. 2 - техничка исправка Download (pdf, 10.15 MB)
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом бр. 1 Download (pdf, 10.00 MB)
pdf Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП „Стандард“ Врбас Download (pdf, 563 KB)
pdf Правилник о поступку решавања рекламација Download (pdf, 1.27 MB)
pdf План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности - ЈКП Стандард Врбас Download (pdf, 1.66 MB)
pdf План набавки за 2023. годину Download (pdf, 9.32 MB)
pdf Уговор о снабдевању топлотном енергијом 2022. Download (pdf, 235 KB)
pdf Решење на предлог правилника о изменама и допунама правилника о раду ЈКП Стандард Врбас 08-1918 Download (pdf, 1.09 MB)
pdf Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у ЈКП ''СТАНДАРД'' ВРБАС бр. 04-1863/3-1 од 25.05.2021. године Download (pdf, 12.42 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 за 2021. годину бр. 07-282 Download (pdf, 4.14 MB)
pdf Правилник о поступку решавања рекламација Download (pdf, 1.38 MB)
pdf Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије Download (pdf, 1.42 MB)
pdf Правилник о начину обаљања послова јавне набавке у ЈКП "СТАНДАРД" ВРБАС бр. 04-7929/1-1 Download (pdf, 668 KB)
pdf Статут ЈКП Стандард Врбас Download (pdf, 2.56 MB)
pdf Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије Download (pdf, 1.52 MB)
pdf ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ Download (pdf, 160 KB)
pdf Решење УО о лиценци за обављање енергетске делатности Download (pdf, 7.90 MB)
pdf Тарифни систем за обрачун топлотне енергије Download (pdf, 6.55 MB)
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас

Укупно (naslovna)

624