ЈКП Стандард Врбас

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Огранизациона структура предузећа ЈКП Стандард Врбас је дата у прилогу са именима чланова Надзорног одбора предузећа, директора предузећа и руководиоца сектора.

Надзорни одбор предузећа

  1. Мирјана Шимун, председник – решење бр. 112-99/2021-I/01 од 09.09.2021. год.
  2. Драган Шабановић, члан – решење бр. 112-71/2022-I/01 од 11.08.2022. год.
  3. Јована Баста, члан – решење бр. 112-72/2022-I/01 од 11.08.2022. год.

Вршилац дужности директора предузећа

  • Мирјана Петковић – решење бр. 54/2022-I/01 од 29.12.2022. године
 
 
  • Руководилац сектора за опште и правне послове: Проле Душан
  • Руководилац економско финансијског сектора: Гордана Радаковић
  • Руководилац сектора за ИКТ подршку и развој: Мирјана Петковић (стање мировања - решење бр. 04-6818 од 30.12.2022. године)
  • Руководилац техничког сектора: Наташа Алексић

Биографије

Мирјана Петковићв. д. директора ЈКП „Стандард“ Врбас
Мирјана Петковић, рођена Орлић 10.12.1970. године у Врбасу. Дипломирала 1995. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек Електротехничке струке и рачунарства, смер Рачунарска техника и управљање системима са звањем дипломирани инжењер електротехнике, степен стручне спреме VII/1. Била запослена у ад „Витал“ Врбас - фабрика уља и биљних масти (20.05.1996. - 18.04.2006.) на радном месту администратор базе података у Служби информационих технологија. Запослена у ЈКП „Стандард“ Врбас (19.04.2006 – 31.08.2015) и ЈКП Комуналац Врбас (01.09.2015 – 26.09.2016) на радном месту инжењер информационог система у Сектору за информатичко техничку подршку и план и анализу. Од 27.09.2016. године заполена у ЈКП „Стандард“ Врбас на радном месту инжењер информационог система, а од септембра 2018. године, након реорганизације и нове систематизације, на радном месту Руководилац сектора за ИКТ подршку и развој. Од 30.12.2022. године је именована за в. д. директора ЈКП „Стандард“ Врбас. Живи у Врбасу, удата и мајка двоје деце.
Мирјана ШимунНадзорни одбор - председник
Мирјана Шимун са пребивалиштем у Бачком Добром Пољу, Бранака Радичевичћа 4, рођена је 05.04.1961. у Бршадину, општина Вуковар, Република Хрватска. Завршила је правни факултет 1983. године у Новом Саду. Од 1985. године ради у Врбасу на различитим пословима са завршеним правним факултетом и звањем дипломирани правник, као што су: стручни сарадник у Друштвеном правобранилаштву, инспектор за радне односе, тржишни инспектор, заменик руководиоца Републичке пореске управе - Филијала Врбас, директор Републичке пореске управе - Филијала Врбас, секретар Службе председника општине Врбас и Општинског већа општине Врбас, начелникa Општинске управе Врбас. Сада ради на пословима руководиоца Одељења за локалне јавне приходе Општинске управе Врбас. Удата је, мајка два сина, бака два унука и има решено стамбено питање.
Драган ШабановићНадзорни одбор
Јована БастаНадзорни одбор
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас