ЈКП Стандард Врбас

Новости

ЈКП "Стандард": Од следеће зиме грејање на гас

ЈКП "Стандард": Од следеће зиме грејање на гас

Уместо из еколошки неприхватљивог, неекономичног и неефикасног мазута, Јавно комунално предузеће "Стандард" испоручиваће у наредној грејној сезони топлотну енергију добијену из гаса, саопштено је из овог предузећа.

"Јавно комунално предузеће 'Стандард', чија је основна делатност производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом физичких и правних лица у Врбасу, спроводи активности које треба да доведу до дуготрајног и одрживог решавања проблема система даљинског грејања. Ово ЈКП у својих пет од укупно шест котловница, као енергент и даље користи мазут, а на основу елабората и стручног мишљења Факултета техничких наука у Новом Саду, као и искуства других топлана, као најбоље решење одабрало је постављање индивидуалних модуларних котловница са гасним генераторима толоте за спољашњу уградњу. Ово решење практично значи замену енергента и избацивање неекономичног, неефикасног и еколошки неприхватљивог мазута и преласка на систем грејања на гас.

У складу са Законом о јавно приватном-партнерству и концесијама, као модел финансирања овог пројетка, уз потпуну сагласност и подршку општине Врбас, као оснивача, одабрано је јавно приватно партнерство. У циљу реализације целог пројекта у 'Стандарду' су донете потребне одлуке од стране органа управљања, прибављена је сагласност Скупштине општине Врбас и добијено позитивно мишљење Комисије Владе РС. Све ово су нужни предуслови за наставак поступка који подразумева спровођење јавне набавке за одабир приватног партнера и потписивање уговора, пре отпочињања извођења радова. Наравно, основни циљ целог пројекта је да се почев од нове грејне сезоне, 15. октобра 2020. године, сви корисници грејних услуга које пружа предузеће греју на гас. На тај начин ЈКП 'Стандард' ће моћи да послује економски самостално, уз унапређење тренутног система за производњу топлотне енергије, а све зарад сигурније, ефикасније и еколошки прихватљиве производње и испоруке топлотне енергије.

Што се тиче текуће грејне сезоне, осим једне мање хаварије која је отклоњена интервенцијом запослених у ЈКП, није било прекида у испоруци топлотне енергије према корисницима услуга. Снабдевање енергентима је стабилно, пре свега захваљујући помоћи и подршци оснивача општине Врбас.

У вези са ценама за грејне услуге, ЈКП 'Стандард' је донело Одлуку о снижењу цене за 5 процената у односу на цене из претходне грејне сезоне, с почетком примене од 1. децембра 2019. године. Садашње цене за грејне услуге су или на нивоу цена или ниже од цена осталих топлана у окружењу, без обзира на врсту енергента. Такође, донета је и одлука којом се корисницима грејних услуга физичким лицима омогућава да месечне рачуне за варијабилни део накнаде плаћају у два дела, плаћањем дела рачуна у летњим месецима, без обрачунавања камате, што корисницима грејних услуга свакако олакшава испуњење обавезе", стоји у саопштењу ЈКП "Стандард".

vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас