ЈКП Стандард Врбас

Јавне набавке

pdf План набавки за 2021. годину на које се не примењује ЗЈН 9/19 са Изменом и допуном бр. 6. бр. 07-3873 од 19.10.2021. године

vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас