ЈКП Стандард Врбас

Јавне набавке

Folder 2023. година - Набавке на које се не примењује ЗЈН

Folder Набавка бр. 2.2.9/2023 - Услуге регистрације и техничког прегледа возила Предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.13. - Уље и антифриз за моторна возила
Folder Набавка бр. 2.1.16. - Образац рачуна са штампом
Folder Набавка бр. 2.2.38. - Услуга тренинг едукације за запослене у области родне равноправности
Folder Набавка 2.1.30. - Централа за детекцију гаса у блоку 106
Folder Набавка бр. 2.1.28. - Калоримети, партија 2: нова зграда Агро-Леа М Тита 105 у Врбасу
Folder Набавка бр. 2.1.5. - Партија 2: радна обућа
Folder Набавка бр. 2.2.21./2023 - Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфикације
Folder Набавка бр. 2.2.28. - Услуга одржавања интернет странице Предузећа
Folder Набавка бр. 2.2.19. - Услуга сервиса рачунарске опреме
Folder Набавка бр. 2.2.5. Партија 2: тонери
Folder Набавка бр. 2.2.5 - Партја 1: сервис периферне опреме (штампачи и фотокопир)
Folder Набавка бр. 2.2.3. - Услуга сервиса, одржавања и поправке возила Предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.3./2023. - Канцеларијски материјал
Folder Набавка 2.1.7. - Флаширана вода за пиће на апарату
Folder Набавка бр. 2.1.28. - Калориметри, Партија1: Панонска 26 у Врбасу
Folder Набавка бр. 2.2.33./2023 - Услуга испитивања гасне опреме у блоку 106 за грeјну сезону 2023/2024
Folder Набавка 2.1.18. - Материјал за санацију топловодних инсталација
Folder Набавка бр. 2.1.17. - Електроматеријал
Folder Набaвка бр. 2.1.27. - Партија бр. 2: ситан материјал
Folder Набавка бр. 2.1.27. - Партија 1: клингерит и азбест
Folder Набавка бр. 2.2.34. - Услуга сервиса гасне опреме у блоку 106 за грејну сезону 2023/2024
Folder Набавка бр. 2.2.27. - Услуга ремонта вретенастих вентила у грејној сезони 2022/2023
Folder Набавка бр. 2.2.15. - Услуга баждарења сигурносних вентила
Folder Набавка бр. 2.2.14. - Услуга ремонта пумпи за грејну сезону 2022/2023
Folder Набавка бр. 2.2.7. - Вулканизерске услуге
Folder Набавка бр. 2.1.20. - Оксиген ацетилен
Folder Набавка бр. 2.2.31. - Услуга израде Плана заштите и спасавања - Процена ризика од катастрофа
Folder Набавка бр. 2.2.18. - Услуга алармног мониторинга из контролног центра, уз одржавање и сервисирање техничких средстава
Folder Набавка 2.1.2/2023 - Гориво
Folder Набавка бр. 2.2.37. - Услуга чишћења пословних просторија и одржавање хигијене
Folder Набавка 2.2.24. - Услуга прања возила
Folder Набавка 2.1.5. - Лична заштитна опрема
Folder Набавка бр. 2.1.1. - Електрична енергија за потпуно снабдевање за 2023. годину
Toggle Наслов Датум Download
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом број 6 - техничка исправка 14.12.2023. Download (pdf, 14.54 MB)
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом и допуном бр. 5 од 27.11.2023. године Download (pdf, 13.90 MB)
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом и допуном бр. 4 и Техничком исправком бр. 5 од 31.10.2023. године Download (pdf, 12.80 MB)
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом бр. 3 Download (pdf, 10.80 MB)
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом бр. 2 - техничка исправка Download (pdf, 10.15 MB)
pdf План набавки за 2023. годину са Изменом бр. 1 Download (pdf, 10.00 MB)
pdf План набавки за 2023. годину Download (pdf, 9.32 MB)
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас

Укупно (naslovna)

720