ЈКП Стандард Врбас

Јавне набавке

Folder Набавка 2.1.20./2020. - Рачунарска опрема са системским софтвером
Folder Набавка 2.1.33 - Уређај за замрзавање воде у цевима
Folder Набавка бр. 2.2.40./2020 - Услуга одржавања интернет портала Предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.5./2020 - Лична заштитна опрема
Folder Набавка бр. 2.2.1./2020- Услуга бетонирања са шаловањем - партија 2: санација шахте у блоку Васиљ Копривица
Folder Набавка бр. 2.2.48. - Геодетске услуге
Folder Набавка бр. 2.2.6./2020 - Услуга процене вредности капитала
Folder Набавка бр. 2.1.22./2020 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С са превозом истог
Folder Набавка бр. 2.2.35./2020 - Услуга поправке котлова у току грејне сезоне 2020/2021
Folder Набавка бр. 2.2.27/2020 - Услуга хемијске контроле уља за ложење НСГ-С из цистерне у грејној сезони 2020/2021
Folder Набавка бр. 2.2.25/2020 - Услуга контролног мерења цистерни лож уља НСГ-С у грејној сезони 2020/2021
Folder Набавка бр. 2.2.47/2020 - услуга санације атмосферске и канализационе инсталације у котловници блок Саве Ковачевића
Folder Набавка бр. 2.2.46./2020 - Услуга замене пумпи у котловници солитер
Folder Набавка бр. 2.1.30/2020 партија 3: цеви и арматура
Folder Набавка бр. 2.1.30/2020, партија 2: ситан материјал
Folder Набавка бр. 2.1.30/2020, партија 1: клингерит и азбест
Folder Набавка бр. 2.1.14./2020 - Материјал за замену оштећеног топловода у дистрибутивној мрежи
Folder Набавка бр. 2.2.1./2020 - Услуга бетонирања са шаловањем
Folder Набавка бр. 2.1.27/2020 - Циркулационе пумпе за котловнице, партија 1: за блок 18
Folder Набавка бр. 2.1.19./2020 - Материјал за санацију топловодних инсталација
Folder Набавка бр. 2.2.39/2020 - Услуга ремонта вретенастих вентила
Folder Набавка бр. 2.2.32/2020 - Услуга чишћења мазутара
Folder Набавка бр. 2.2.37/2020 - Услуга транспорта проливеног мазута по прописаној процедури
Folder Набавка бр. 2.1.18/2020 - Eлектроматеријал
Folder Набавка бр. 2.2.20./2020 - Услуга баждарења сигурносних вентила
Folder Набавка бр. 2.2.41/2020 - Лиценце за антивирус софтвер
Folder Набавка бр. 2.2.7./2020 - Услуга закупа лиценци за софтвер
Folder Набавка бр. 2.1.23/2020 - Мерно-регулациони уређаји
Folder Набавка бр. 2.2.12/2020 - Услуга испиивања и подешавања гасне опреме
Folder Набавка бр. 2.2.21/2020 - Услуга сервиса гасне опреме у котларници у блоку 106 у Врбасу
Folder Набавка бр. 2.2.19/2020 - Услуга ремонта пумпи
Folder Набавка бр. 2.2.9./2020 - Услуга ревизије финасијских извештаја за 2020.
Folder Набавка бр. 2.1.26./2020 - Ауто гуме
Folder Набавка бр. 2.2.31./2020 - Услуга дератизације и дезисекције
Folder Набавка бр. 2.2.13/2020 - Услуге техничког прегледа возила
Folder Набавка бр. 2.2.10./2020 - Вулканизерске услуге
Toggle Наслов Датум Download
pdf Одлука НО о Измени бр 7 Плана набавки на које се не примењује ЗЈН за 2020. годину бр. 07-174 од 14.01.2020. године Download (pdf, 447 KB)
pdf Одлука НО о Измени бр. 6 ПН на које се не примењује ЗЈН Download (pdf, 509 KB)
pdf Одлука НО о Измени бр. 5 ПН на које се не примењује ЗЈН Download (pdf, 895 KB)
pdf Одлука о измени бр 4 ПН на које се не примењује ЗЈН Download (pdf, 700 KB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН за 2020. годину Download (pdf, 4.91 MB)
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас