ЈКП Стандард Врбас

Јавне набавке

Folder Набавка бр. 2.1.41. - Со у таблетама за јонизаторе у котловницама
Folder Набавка бр. 2.3.3. - Радови на котловској инсталацији
Folder Набавка бр. 2.1.39. - Ручни алат
Folder Набавка бр. 2.2.55. - Услуге сервисирања и одржавања возила Предузећа
Folder Набавка бр. 2.2.54. - Услуга превоза позајмљених 200.000 кг НСГ-С од Републичке дирекције за робне резерве
Folder Набавка бр. 2.1.14. - Материјал за замену оштећеног топловода у дистрибутивној мрежи, репарационе спојке
Folder Набавка бр. 2.1.19. - Материјал за санацију топловодних инсталација
Folder Набавка 2.1.30. - Партија2: ситан материјал
Folder Набавка 2.1.18. - Електроматеријал
Folder Набавка бр. 2.2.51. - Услуга превоза половних генератора
Folder Набавка бр. 2.2.50. - Услуга демонтаже половних генератора
Folder Набавка бр. 2.1.36. - Половни генератори VIESSMANN VITO GAS 50 326 kW
Folder Набавка бр. 2.2.47. - Услуга сервиса гасне опреме
Folder Набавка бр. 2.2.46. - Услуга испитивања и подешавања сигурносне гасне опреме
Folder Набавка бр. 2.1.3. - Уље и антифриз за моторна возила
Folder Набака бр. 2.2.21/2021 - Услуге контролног мерења цистерни лож уља НСГ-С у грејној сезони 2021/2022
Folder Набавка бр. 2.3.2. - Радови на рушењу постојећег и монтажи новог димњака, те повезивање са котлом, у ОШ 20. Октобар у Врбасу
Folder Набавка бр. 2.2.49. - Услуга превоза позајмљених 300.000 кг НСГ-С из Дирекције за робне резерве Београд
Folder Набавка бр. 2.1.23./2021 - мерно-регулациони уређаји
Folder Набавка бр. 2.1.9./2021 - Фреквентни регулатори, партија 1: котловница БСК
Folder Набавка бр. 2.2.39. - Услуга замене пумпи, партија 1: у котловници Солитер
Folder Набавка бр. 2.2.45./2021 - Услуга баждарења калориметара
Folder Набавка бр. 2.1.33. - Калориметри бр. 2.1.33./2021, партија 1: калориметар за ЦФК
Folder Набавка бр. 2.1.27 - Циркулационе пумпе за подстанице , партија 1: котловница блок Сава Ковачевић
Folder Набавка бр. 2.2.6. - Услуга закупа лиценци за софтвер
Folder Набавка бр. 2.1.25. - Резервни делови за возила
Folder Набавка бр. 2.2.35. - Лиценца за антивирус софтвер бр. 2.2.35.
Folder Набавка бр. 2.2.9. - Вулканизерске услуге
Folder Набавка бр. 2.2.33. - Услуга ремонта вретенастих вентила
Folder Набавка бр. 2.2.17. - Услуга баждарења сигурносних вентила
Folder Набавка бр. 2.1.26. - Ауто гуме
Folder Набавка бр. 2.2.31. - Услуга транспорта проливеног мазута по прописаној процедури
Folder Набавка 2.2.26. - Услуга чишћења мазутара
Folder Набавка бр. 2.1.17. - Образац рачуна А4 са штампом
Folder Набавка бр. 2.1.21. - Оксиген и ацетилен
Folder Набавка бр. 2.2.25. - Услуге дератизације и дезинсекције
Folder Набавка бр. 2.2.28. - Услуга прања возила
Folder Набавка бр. 2.1.8. - Средства за хигијену
Folder Набавка бр. 2.2.11. - Услуга техничког прегледа возила
Folder Набавка бр. 2.2.8. - Услуга ревизије финасијских извештаја
Folder Набавка бр. 2.1.16. - ПП апарати и сервсирање истих
Folder Набавка бр. 2.2.12. - Услуга контроле паник расвете
Folder Набавка 2.2.20./2021 - Услуга мониторинг центра
Folder Набавка бр. 2.2.34. - услуга одржавања интернет странице предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.3. - Канцеларијски материјал
Folder Набавка бр. 2.2.16. - партија 2: услуга ремонта мазутних пумпи из котловнице блок Сава Ковачевић
Folder Набавка бр. 2.1.7. - Флаширана вода за пиће на апарату
Folder Набавка бр. 2.3.1./2021. - Радови на санацији крова на локацији Палих бораца 18 б у Врбасу
Folder Набавка бр. 2.1.4. - Алат и ситан инвентар
Folder Набавка бр. 2.1.2. - Гориво
Folder Набавка 2.2.7./2021 - Сервис рачунарске и периферне опреме са уградњом тонера
Folder Набавка бр. 2.2.3. - Услуга сервиса, одржавања и поправке возила
Folder Набавка 2.2.16. - Услуга ремонта пумпи, партија 1: мазутна пумпа из котловнице Солитер
Folder Набавка бр. 2.2.36. - Услуге механичког и хемијског чишћења котлова
Folder Набавка бр. 2.1.1. - Електрична енергија за потпуно снабдевање за 2021. годину
Folder Набавка бр 2.1.22/2021- Лож уље за ложење ниско сумпорно гориво специјално НСГ-С са превозом истог
Toggle Наслов Датум Download
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН са Изменом и допуном бр. 11 од 29.12.2021. године, заведено под бр. 07-34 дана 05.01.2022. године Download (pdf, 10.83 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН са Изменом и допуном бр. 10. бр. 07-5266 од 15.12.2021. године Download (pdf, 12.72 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом и допуном број 9. бр. 07-5066 од 09.12.2021. године Download (pdf, 10.38 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом и допуном број 8. бр. 07-4831 од 30.11.2021. године Download (pdf, 9.72 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом и допуном број 7. бр. 07-4129 од 29.10.2021. године Download (pdf, 8.82 MB)
pdf План набавки за 2021. годину на које се не примењује ЗЈН 9/19 са Изменом и допуном бр. 6. бр. 07-3873 од 19.10.2021. године Download (pdf, 7.79 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 9/19 са Изменом и допуном бр. 5. бр. 07-3872 од 19.10.2021. године Download (pdf, 8.23 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом и допуном број 4. бр. 07-3670 од 06.10.2021. године Download (pdf, 7.35 MB)
pdf Предлог Измене и допуне број 6. Плана набавки на које се не примењује ЗЈН бр. 07-3716 од 08.10.2021. године Download (pdf, 341 KB)
pdf Предлог Измене и допуне број 5. Плана набавки на које се не примењује ЗЈН бр. 07-3615 од 04.10.2021. године Download (pdf, 714 KB)
pdf Одлука Надзорног одбора Предузећа о Измени и допуни број 4. Плана набавки на које се не примењује ЗЈН бр. 04-3474/1 од 23.09.2021. године Download (pdf, 3.24 MB)
pdf План набавки на који се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом и допуном бр. 3. бр. 07-1892 од 28.05.2021. године Download (pdf, 6.32 MB)
pdf Одлука о измени и допуни бр. 3. Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2021. годину бр. 07-282 од 21.01.2021., бр. 04-1888/1 од 27.05.2021. године Download (pdf, 995 KB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом и допуном бр. 2. бр. 07-1464 од 21.04.2021. године Download (pdf, 6.45 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом бр. 1 од 16.04.2021. године бр. 07-1448 од 19.04.2021. године Download (pdf, 5.42 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 за 2021. годину бр. 07-282 Download (pdf, 4.14 MB)
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас