ЈКП Стандард Врбас

Јавне набавке

Folder Набавка бр. 2.1.13. - Уље и антифриз за моторна возила
Folder Набавка бр. 2.2.11. - Услуге регистрације и техничког прегледа возила
Folder Набавка бр. 2.1.17. - Образац рачуна А4 са штампом
Folder Набавка бр. 2.2.16. - ПП апарати и сервисирање истих
Folder Набавка бр. 2.2.12. - Услуга контроле паник расвете
Folder Набавка бр. 2.1.24. - Резервни делови за возила
Folder Набавка бр. 2.1.8. - Средства за хигијену
Folder Набавка бр. 2.1.30 . - Партија 1: калориметар за котловницу блок Васиљ Копривица
Folder Набавка бр. 2.2.35. - Услуга баждарења калориметара
Folder Набавка бр. 2.1.9. - Фреквентни регулатори за пумпе, партија 1: котловница Солитер
Folder Набавка бр. 2.1.18. - Електроматеријал
Folder Набавка бр. 2.2.36. - услуга испитивања и подешавања сигурносне гасне опреме у блоку 106 за грејну сезону 2022/2023
Folder Набавка бр. 2.2.37. - услуга сервиса гасне опреме у котловници блок 106 за грејну сезону 2022/2023
Folder Набавка бр.2.2.17. - услуга баждарења сигурносних вентила
Folder Набавка бр. 2.2.16. - услуга ремонта пумпи за грејну сезону 2022/2023 и у току исте
Folder Набавка бр. 2.2.30. - услуга ремонта вретенастих вентила
Folder Набавка 2.2.33 - ПАРТИЈА 1: хемијско чишћење водене стране котла VIESSMANN у котловници блок 106
Folder Набавка 2.1.19. - материјал за санацију топловодних инсталација
Folder Набавка бр. 2.2.24./2022 - Услуга дератизације и дезинсекције
Folder Набавка 2.2.21. - Услуга сервиса рачунарске опреме
Folder Набавка бр. 2.2.7. - Сервис периферне опреме (штампачи фотокопир) и тонери
Folder Набавка бр. 2.1.11. - Експанзионе посуде, партија 1: експанзиона посуда за блок 106
Folder Набавка бр. 2.1.22. - Мерно-регулациони уређаји, Партија 1: Аутоматика у блоку 106, за гасни котао VIESSMANN Vitoplex 100 са монтажом
Folder Набавка бр. 2.2.31. - Услуга одржавања интернет странице Предузећа
Folder Набавка бр. 2.2.20./2022 - Услуга алармног мониторинга из контролног центра, уз одржавање и сервисирање техничких средстава
Folder Набавка бр. 2.1.3. - Канцеларијски материјал
Folder Набавка бр. 2.1.7. - Флаширана вода за пиће на апарату
Folder Набавка бр. 2.2.3. - Услуге сервиса, одржавања и поправке возила Предузећа
Folder Набавка 2.2.42. - Услуга чишћења и одржавања хигијене пословних просторија до 6 месеци
Folder Набавка бр. 2.2.41. - Услуга контроле громобранских и електричних инсталација бр. 2.2.41./2022
Folder Набавка бр. 2.2.40. - Услуга имплементације пословног софтвера Предузећа
Folder Набавка 2.2.23. - Услуга категоризације правних лица од пожарне угрожености свих објеката Предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.2. - Гориво
Folder Набавка бр. 2.1.27. - Канцеларијски намештај - архивске полице
Folder Набавка бр. 2.1.4. - Алат и ситан инвентар: партија 1: алат за бл 106
Folder Набавка бр. 2.2.27. - Услуга унутрашњег и спољашњег прања возила
Folder Набавка бр. 2.2.39. - Услуга припреме и штампе Информатора Предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.1. - Електрична енергија за потпуно снабдевање за 2022. годину
Toggle Наслов Датум Download
pdf План јавних набавки за 2022. годину са Изменом бр. 3, бр. 07-3056 од 24.06.2022. године Download (pdf, 13.51 MB)
pdf План јавних набавки за 2022. годину са изменом бр. 2., бр. 07-2284 од 05.05.2022. године Download (pdf, 12.60 MB)
pdf План јавних набавки за 2022 годину са Изменом бр. 1., бр. 07-1051 од 24.02.2022. године Download (pdf, 11.66 MB)
pdf План јавних набавки за 2022. годину бр. 07-160 од 13.01.2022. године Download (pdf, 5.01 MB)
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас