Folder Набавка бр. 2.1.4. - Алат и ситан инвентар
Folder Набавка бр. 2.1.2. - Гориво
Folder Набавка 2.2.7./2021 - Сервис рачунарске и периферне опреме са уградњом тонера
Folder Набавка бр. 2.2.3. - Услуга сервиса, одржавања и поправке возила
Folder Набавка 2.2.16. - Услуга ремонта пумпи, партија 1: мазутна пумпа из котловнице Солитер
Folder Набавка бр. 2.2.36. - Услуге механичког и хемијског чишћења котлова
Folder Набавка бр. 2.1.1. - Електрична енергија за потпуно снабдевање за 2021. годину
Folder Набавка бр 2.1.22/2021- Лож уље за ложење ниско сумпорно гориво специјално НСГ-С са превозом истог
Toggle Наслов Датум Download
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом и допуном бр. 2. бр. 07-1464 од 21.04.2021. године Download (pdf, 6.45 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 са Изменом бр. 1 од 16.04.2021. године бр. 07-1448 од 19.04.2021. године Download (pdf, 5.42 MB)
pdf План набавки на које се не примењује ЗЈН 91/19 за 2021. годину бр. 07-282 Download (pdf, 4.14 MB)