ЈКП Стандард Врбас

Јавне набавке

Folder 2022. година - Набавке на које се не примењује ЗЈН

Folder Набавка 2.2.42. - Услуга чишћења и одржавања хигијене пословних просторија до 6 месеци
Folder Набавка бр. 2.2.41. - Услуга контроле громобранских и електричних инсталација бр. 2.2.41./2022
Folder Набавка бр. 2.2.40. - Услуга имплементације пословног софтвера Предузећа
Folder Набавка 2.2.23. - Услуга категоризације правних лица од пожарне угрожености свих објеката Предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.2. - Гориво
Folder Набавка бр. 2.1.27. - Канцеларијски намештај - архивске полице
Folder Набавка бр. 2.1.4. - Алат и ситан инвентар: партија 1: алат за бл 106
Folder Набавка бр. 2.2.27. - Услуга унутрашњег и спољашњег прања возила
Folder Набавка бр. 2.2.39. - Услуга припреме и штампе Информатора Предузећа
Folder Набавка бр. 2.1.1. - Електрична енергија за потпуно снабдевање за 2022. годину
Toggle Наслов Датум Download
pdf План јавних набавки за 2022. годину са Изменом бр. 3, бр. 07-3056 од 24.06.2022. године Download (pdf, 13.51 MB)
pdf План јавних набавки за 2022. годину са изменом бр. 2., бр. 07-2284 од 05.05.2022. године Download (pdf, 12.60 MB)
pdf План јавних набавки за 2022 годину са Изменом бр. 1., бр. 07-1051 од 24.02.2022. године Download (pdf, 11.66 MB)
pdf План јавних набавки за 2022. годину бр. 07-160 од 13.01.2022. године Download (pdf, 5.01 MB)
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас